For hjelpeapparatet

KRISESENTERET I MOSS

 

- fra krenkelse til håp

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

FOR HJELPEAPPARATET

 

utenvold.no

 

Mosseregionens egen side for å hjelpe deg som er ansatt i kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler til å avdekke og forebygge vold i nære relasjoner. Vi tenker at du som jobber i skole, barnehage og innen helse vil ha særlig nytte av denne siden. Men også i situasjoner der du er kollega, venn eller nabo.

 

Her kan du laste ned tiltakskort, brosjyrer og handlingsplaner.

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no