VOLD

KRISESENTERET I MOSS

 

- fra krenkelse til håp

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

LES MER OM VOLD I NÆRE RELASJONER:

 

Nasjonal portal

dinutvei.no

 

Mosseregionens nettside

utenvold.no

Psykolog Sissel Gran snakker om vold:

 

"Hekta"?

Om hvor vanskelig det kan være å bryte ut av destruktive forhold...

Hektablogg

HVA ER VOLD?

 

Mange tror de ikke kan oppsøke et krisesenter før de har en blåveis å vise fram. Vi er til for deg som er utsatt for alle typer vold.

 

Vold kan gi fysiske skader, men psykiske vold er like alvorlig: plaging, ekstrem kontroll av adferd og økonomi, sjalusi, beskyldninger, isolering og systematisk nedbryting av kvinnens selvtillit. Seksuelle handlinger som incest og voldtekt er ekstreme former for vold.

 

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil (jf Per Isdahl):

  • Å være redd partneren din eller andre i din nærhet
  • Kontroll, krenkelser eller ydmykelse
  • Manglende rett til å bruke egne penger, ha kontakt med familie og venner
  • Å bli fortalt hvor lite verd du er, å bli truet, utskjelt, kritisert eller latterliggjort
  • Å bli slått, sparket, dyttet, holdt fast, kastet noe på, truet med noe, tatt kvelertak på
  • Å kaste ting eller ødelegge noe du/dere eier
  • Sex mot din vilje (overgrep, voldtekt, prostitusjon)
  • Å bli truet eller tvunget til å gifte deg
  • At ditt/dine barn har sett/hørt/opplevd vold
  • Å føle skam, tristhet og skyld

Vold er makt. Gjennom den angst og avmakt som volden gir, er den et effektivt maktmiddel. Vold mot kvinner er en prosess med systematisk, hyppig og brutal bruk av fysisk og psykisk makt. Det utvikler seg et skjevt maktforhold der den som mishandler tar kontroll og styring over livet til den som blir mishandlet. En slik prosess vil kunne påføre kvinnen følelse av skyld og skam, samt isolering fra andre og tapt selvtillit.

 

Se Politiets kampanje "Hvor lite skal du finne deg i?" for å forebygge vold i nære relasjoner.

 

Les mer om voldens vanskelige problemstillinger i menyen over.

Se mer under Rettigheter.

 

Å oppdage vold

Se Redd Barnas nettsider

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no