Lenker

KRISESENTERET I MOSS

 

- fra krenkelse til håp

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

AKTUELLE LENKER

 

Mosseregionens egen nettside om hjelpetilbudene: utenvold.no

Nasjonal portal om vold i nære relasjoner: dinutvei.no

 

krisesenter.com

Taushet tar liv (kampanje rettet mot kommunene for forebygging av vold)

 

regjeringen.no

politiet.no

Politiets kampanje "Hvor lite skal du finne deg i?" "Kjernekar"

advokatoriet.no

nav.no

foreninger.uio.no/jussbuss

 

Alternativ til vold (behandling av overgriper)

tryggere.no (sinnemestring)

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

 

Hektablogg (om avhengighet i destruktive forhold)

Sinna mann

 

reddbarna.no (beredskapsplan mot vold og overgrep)

tidlig intervensjon.no (Fra bekymring til handling)

krad.no (Er du bekymret for et barn)

vernmotovergrep.bufdir.no (Det har skjedd et overgrep - hva gjør du?)

 

Moss kommune

Våler kommune

Rygge kommune

Råde kommune

 

Flere lenker fra krisesentersekretariatet

Flere lenker fra Norsk Krisesenterforbund

 

Facebook Krisesenteret i Moss

KJÆRLIGHET ER UTEN VOLD!

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no