Likestillingslandet Norge

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

Likestillingslandet Norge (fra Krisesentersekretariatet)

 

  • Justisdepartementets voldsmåling i september 2008 viser at av 1380 personer utsatt for vold i nære relasjoner var 80 % kvinner/jenter og 16,5 var menn (hovedsak gutter). Av voldsutøverne var 82 % menn og 12 % kvinner
  • Fra 1992 til og med 2008 har 41 827 kvinner og 30 883 overnattet til sammen 1 458 407døgn på krisesentrene i Norge
  • 59,5 % av kvinnene som bodde på sentrene i 2008 hadde innvandrerbakgrunn. 28 % av kvinnene var gift med norske menn. (Sentio Research Norge 2008)
  • På grunn av menns vold er over 1 000 kvinner i Norge på flukt. De bor på streng fortrolig adresse
  • Mellom 1 200 og 1 800 kvinner går til en hver tid med voldsalarm i Norge
  • En studie fra Danmark viser at ca 13 000 unge kvinner og 4 500 unge menn i alderen 16 til 24 år utsettes hvert år for fysisk vold av kjæreste (2008)
  • Unge menn blir utsatt for lettere fysisk og psykisk vold, mens unge kvinner blir i mye større grad utsatt for både lett og moderat psykisk, psykisk og seksuell vold
  • I perioden 1991-2010 ble det begått 166 partnerdrap i Norge – hvorav 144 var kvinner. Nyere studier viser at menn tyr til vold når de mister kontroll over kvinnen.

 

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no