Debatt

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

DEBATT

 

Krisesenteret engasjerer seg i den offentlige debatten. Her legges et utvalg av avisinnlegg, brev til myndighetene osv:

 

Mellom gråsonene

Til barneombudet

En dag på krisesenteret

Han slo meg aldri

Likestillingslandet Norge

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no