Mellom gråsonene

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

Mellom gråsonene

(innlegg i Moss Avis 1. juli 2013 - av barnevernspedagog ved Krisesenteret i Moss)

 

De siste årene har vi opplevd en kraftig økning av giftermål mellom norske menn og kvinner av utenlandsk opprinnelse. Økningen begynte på slutten av nittitallet, fra ca 150 inngåtte ekteskap i året (1990) til 800 i 2001 (kilde: SSB). Vi trenger ikke tall for å se det med egne øyne overalt: norsk mann, utenlandsk dame. (For omvendt tilfelle er tallene for øvrig adskillig lavere).

 

For å gjøre det klart med en gang: vi betviler ikke at mange av disse ekteskapene er lykkelige og svært berikende for begge parter (skribentens eget inkludert).

 

På krisesentrene i Norge ser vi dessverre også en annen side av slike ekteskap, i økende grad. Kvinner fra Asia, Østeuropa eller Afrika, gift med etnisk norske menn, oppsøker oss. De har bodd i Norge i alt fra fem måneder til flere år, har kanskje fått barn, snakker noe eller nesten ikke norsk, og forteller historier som omfatter alt fra nagende tvil til grov vold eller kynisk utnyttelse. Krisesentrene over hele landet rapporter at opptil 75% av brukerne deres er av utenlandsk opprinnelse. Av disse oppgir en tredjedel at overgriperen er norsk. På Krisesenteret i Moss hadde vi i 2012 sju slike henvendelser.

 

Regelverket for slike tilfeller er som oftest meget klart og kunne ikke vært enklere. Ønsker du å skille deg, kan du det. I visse tilfeller har du opptjent deg rettigheter for å bo i dette landet, da kan du bli her. I noen tilfeller har du ikke det, da må du reise tilbake til det landet du kom fra. Punktum. Såre enkelt. Og hvis kvinnen er heldig, har hun penger, et liv, og kanskje en familie å gå tilbake til.

 

Men som oftest har kvinnene ingenting annet enn et liv uten ære og mye elendighet. Noen ganger er det barn i bildet. Barnet opplever muligens en ny flytting til en skremmende fremtid – etter en tid i Norge der både mor og barnet selv har vært utsatt for overgrep. For noen kvinner kan et liv med vold og ydmykelser i Norge til og med virke mer fristende enn et liv i hjemlandet. Da er det deres valg – men det burde være enklere å slippe dette dilemmaet.

 

Motivene til mennene kan vi ikke vite noe om. Utfra fortellingene til kvinnene kan vi skimte hele spekteret fra kynisk kalkulasjon via oppriktig ønske om tosomhet frem til simpel dårskap. Noen ganger synes vi å se en skremmende holdning fra norske menn: Jeg ønsker meg en rimelig hushjelp, seksualpartner og eventuelt barnepass – dersom jeg ikke er fornøyd med produktet, sendes det tilbake uten omkostninger.

 

I noen tilfeller kan en kvinne få innvilget opphold i Norge på grunnlag av at hun har vært utsatt for vold i ekteskapet. Men dette er en lang vei og komplisert rettsak.

 

En annen mulighet kan være å søke profesjonell hjelp. Når relasjonen og fortvilelsen ender i vold og maktmisbruk, kan samlivsterapi eller kurs for overgriper lette på problemene.

 

På Krisesenteret ønsker vi oss et forbedret regelverk som fanger opp disse kvinnene på en bedre måte – og ikke minst barna.

Vi ønsker at det skal være vanskeligere å inngå ekteskap dersom den norske parten har en historie på vold i nære relasjoner.

 

Vi ønsker at folk søkte hjelp tidligere. Dersom du lurer på din venns holdninger eller hvordan din nye venninne eller nabo har det, si ifra.

På Krisesenteret i Moss kan man bo i en kortere periode for å få ro til å tenke over situasjonen, du kan få råd og veiledning gjennom samtaler eller via telefon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no