OM OSS

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

OM KRISESENTERET I MOSS IKS

 

Krisesenteret i Moss IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss, Våler, Råde og Rygge.

 

Organisasjonsnummer 9928 36 229

Bankkontonummer 1080 29 65600

(Moss kommune, gaver merkes "Gavepenger - virksomhet 6")

 

Krisesenteret utgjør en del av eierkommunenes tiltakskjede i arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner, og har en koordinerende rolle under oppfølging av den interkommunale Handlingsplan mot vold i nære relasjoner "Sammen mot vold" for Moss, Våler, Rygge og Råde gjelder fra 2015-2019.

 

Krisesenteret i Moss IKS er tilsluttet Krisesentersekretariatet som er en

paraplyorganisasjon for 31 krisesentre og har som mål å styrke krisesentrenes aktivitet utad. Krisesenteret i Moss IKS følger Krisesentersekretariatets Etiske retningslinjer.

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no