Foredrag

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

INFORMASJON OG FOREDRAG

 

Ansatte ved Krisesenteret i Moss kommer gjerne til din skole, i din forening eller på din arbeidsplass og holder gratis foredrag/informasjon om ulike emner/temaer knyttet til vold i nære relasjoner.

 

Vi kan snakke om vold generelt, hvordan det er å leve med vold i familien for barn og ungdom, hvilke kjennetegn man som nabo eller ansatt i hjelpeapparatet skal se etter ved mistanke om vold. Vi informerer også om tilbudene ved krisesenteret og hjelpetiltakene forøvrig, samt om tilbud som finnes for overgriper.

 

Ta kontakt!

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no