Jobbe hos oss?

KRISESENTERET I MOSS

 

- fra krenkelse til håp

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

JOBBE HOS OSS?

 

FAST ANSATTE

Ledige stillinger utlyses på vanlig måte.

 

PROSJEKTSTILLINGER

Krisesenteret søker av og til prosjektmidler og kan utlyse midlertidige prosjektstillinger.

 

TILKALLINGSVIKARER

Krisesenteret ønsker å knytte til seg tilkallingsvikarer som jobber ved sykdom, under ferieavvikling eller når vi trenger ekstra bemanning.

 

Vi har inntak av nye vikarer ca èn gang i året hvor vi først har en samtale med hver enkelt, deretter arrangeres felles opplæring over 1-2 kvelder for de aktuelle søkere. Interesserte bes ta kontakt, gjerne sende oss en mail med cv.

 

 

 

 

FRIVILLIG ARBEID

Tidligere var krisesenteret drevet av frivillige. I 2008 ble krisesenteret et interkommunalt selskap med krav til faglig profesjonalitet. Krisesenteret bemannes i dag kun av fast ansatte og tilkallingsvikarer.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no