Jobbe hos oss?

KRISESENTERET I MOSS

 

- fra krenkelse til håp

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

JOBBE HOS OSS?

 

FAST ANSATTE

Ledige stillinger utlyses på vanlig måte.

Sykevikariat ledig snarest. Se annonse under.

 

-----------------------------

 

Årsvikariat veileder/miljøterapeutisk arbeid

100 %

 

Det er ledig 100% sykevikariat med tiltredelse snarest. Arbeidsoppgavene vil være:

 

-Veiledningssamtaler og miljøterapeutisk arbeid

-Primærkontakt med helhetlig og individuell oppfølging i samarbeid med tjenesteapparatet forøvrig

-Foreldreveiledning/undervisning/arbeid med barn

-Tverrfaglig samarbeid

Stillingen inngår i krisesenterets turnusordning som omfatter dag/kveld/natt/hver 3. helg.

Kvalifikasjoner:

-Relevant høyskoleutdanning

-Solid kompetanse innen fagfeltet «vold i nære relasjoner»

-God kjennskap til hjelpeapparatets tiltakskjede

-Kunnskap og erfaring fra samtaler med voksne og barn i sårbare livssituasjoner

-Miljøterapeutisk kunnskap og erfaring

-Engasjement og interesse for å arbeide med familier i krise

-Nysgjerrighet innen fagfeltet og evne til å drive utviklingsarbeid

-God muntlig og skriftlig formuleringsevne

 

Andre egenskaper som vil vektlegges er:

-Selvstendig og løsningsorientert

-Strukturert, fleksibel og med gode samarbeidsevner

-Relasjonelt sterk, sosialfaglig forståelse, godt humør

-Trives med varierte oppgaver

-Like å jobbe i team, men samtidig kunne håndtere «alenevakter»

 

Vi tilbyr:

-En utfordrende, inspirerende og variert jobb i et engasjerende miljø

-Arbeidsfellesskap i en virksomhet i faglig utvikling

-Veiledning og opplæring

 

Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Pensjonsavtale i Moss Kommunale Pensjonskasse.

 

Søknadsfrist: 22. desember 2017

 

Spørsmål rettes til fagansvarlig eller daglig leder på telefon 69 25 05 50. Informasjon om krisesenterets tilbud finnes også på www.mosskrisesenter.no

 

Søknad med CV og referanser sendes Krisesenteret i Moss IKS grete@krisesenteret-moss.no

 

 

TILKALLINGSVIKARER

Krisesenteret ønsker å knytte til seg tilkallingsvikarer som jobber ved sykdom, under ferieavvikling eller når vi trenger ekstra bemanning.

 

Vi har inntak av nye vikarer ca èn gang i året hvor vi først har en samtale med hver enkelt, deretter arrangeres felles opplæring over 1-2 kvelder for de aktuelle søkere. Interesserte bes ta kontakt, gjerne sende oss en mail med cv.

 

 

 

 

FRIVILLIG ARBEID

Tidligere var krisesenteret drevet av frivillige. I 2008 ble krisesenteret et interkommunalt selskap med krav til faglig profesjonalitet. Krisesenteret bemannes i dag kun av fast ansatte og tilkallingsvikarer.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no