Prosjekter

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

PROSJEKTER

 

Krisesenteret er Mosseregionens kompetansesenter innen feltet "vold i nære relasjoner" og har et koordinerende og oppfølgende ansvar for Mosseregionens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I planen vil det være et fokus på informasjonsarbeid og avdekking av vold.

Statusrapport pr 1.6.2017.

 

Krisesenteret, helsestasjonen og skolene samarbeider om undervisning i skolene i 2017-2018. Se mer om undervisningsopplegget på Mosseregionens nettside utenvold.no.

 

Krisesenteret i Moss deltar i 2017 i et nasjonalt prosjekt i regi av BUFdir om å gi sårbare grupper et godt krisesentertilbud. Rapport fra 2014 til venstre "Krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus i Østfold"

 

Ukentlig aktivitetsdag for barna på krisesenteret

 

Gratis advokatbistand til voldsutsatte (Statens sivilrettsforvaltning)

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no