Barn

KRISESENTERET I MOSS

 

- fra krenkelse til håp

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

TILBUD TIL BARNA

 

Barna er spesielt sårbare når de har levd med vold i familiene, kanskje over lang tid. På krisesenteret har vi egen barnevernspedagog og barnearbeider som snakker med barna og tar initiativ til ulike aktiviteter.

 

Det gis også foreldreveiledning hvis det er ønske om dette og hjelp til å skape forutsigbare og trygge rammer for barna.

 

En ettermiddag hver uke arrangeres det en uteaktivitet for barna der man drar i svømmehallen, på tur, spiller bowling, kino eller annet avhengig av barnas alder.

 

Gjennom samtaler med mor og miljøobservasjoner, blir barnas behov kartlagt. Der barnet eller ungdommen aldersmessig eller utviklingsmessig vurderes som i stand til det, er vi opptatt av at også de skal ha mulighet til å benytte sin rett til medbestemmelse og si noe om hva de tenker de selv har behov for.

 

Krisesenteret har en heldags barnehageplass for barn over 3 år som beboerne kan benytte seg av. Barna får da en hverdag utenfor senteret, hvor de er sammen med andre barn.

 

Nyere forskning viser at tiltak for barn på krisesentrene og effekten av disse åpner opp for muligheten til å se tiden på krisesentrene som en form for stabiliserende inngrep.

Krisesentrene identifiseres som et vindu av muligheter, og det å gå glipp av muligheten betyr å gå glipp av anledningen til å forbedre et barns liv, samt å hjelpe barnet til å bli en

voksenperson med gode livsmuligheter, uten vold og overgrep.

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no