Barn

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

TILBUD TIL BARNA

 

Barna er spesielt sårbare når de har levd med vold i familien, kanskje over lang tid. På krisesenteret har vi egne ansatte med barnefaglig ansvar. Barne får egen primærkontakt og det arrangeres ukentlige aktiviteter.

 

Det gis også foreldreveiledning hvis du som mor ønsker dette. Foreldreveiledning vil hjelpe familien til å skape forutsigbare og trygge rammer for barna.

 

En ettermiddag hver uke arrangeres det en uteaktivitet for barna der man drar i svømmehallen, på tur, spiller bowling, kino eller annet avhengig av barnas alder.

 

Gjennom samtaler med mor og miljøobservasjoner, blir barnas behov kartlagt. Der barnet eller ungdommen aldersmessig eller utviklingsmessig vurderes som i stand til det, er vi opptatt av at også de skal ha mulighet til å benytte sin rett til medbestemmelse og si noe om hva de tenker de selv har behov for.

 

Krisesenteret har to heldags barnehageplasser for barn over 3 år som beboerne kan benytte seg av. Barna får da en hverdag utenfor senteret, hvor de er sammen med andre barn.

 

Nyere forskning viser at tiltak for barn på krisesentrene og effekten av disse åpner opp for muligheten til å se tiden på krisesentrene som en form for stabiliserende inngrep.

 

På krisesenteret gis muligheten til å forbedre et barns liv og å hjelpe barnet til å bli en voksenperson med gode livsmuligheter, uten vold og overgrep.

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no