Botilbud

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

Å BO PÅ KRISESENTERET

 

På krisesenteret kan du og dine barn komme og bo i en vanskelig fase. Her får du et sikkert oppholdssted, gode samtaler og veiledning, samt hjelp til praktiske ting hvis du har behov for det.

 

Krisesenteret i Moss har 7 beboerrom, med felles kjøkken og stue. Rommene er av forskjellig størrelse, alle med gode og myke senger.

 

Når man bor på krisesenteret, lever man et mest mulig normalt liv. Man får tilbud om samtaler og får hjelp og støtte til å finne ut av ting og komme seg videre i prosessen. Krisesenteret formidler kontakt med øvrig hjelpeapparat (advokat, NAV, lege, osv)

 

Når du bor på krisesenteret kjøper du og tilbereder egen mat. Av og til, gjerne i høytidene, arrangeres det hyggelig fellesmiddager.

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no