Dagsamtaler

KRISESENTERET I MOSS

 

- fra krenkelse til håp

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

DAGSAMTALER

 

Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Vi tilbyr veiledningssamtaler på dagtid- og kveldstid. Det å få snakke med noen, få drøftet situasjonen sin og mulighetene som finnes, kan vise seg å være en stor hjelp og ofte tilstrekkelig for mange.

 

Tilbudet er gratis. Du kan være anonym.

 

Ring oss gjerne på forhånd for å avtale tid.

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no