TILBUDENE

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

Se flere hjelpetilbud i Mosseregionen:

utenvold.no

TILBUDENE VÅRE

 

Krisesenteret er et tilbud til ALLE kvinner og deres barn som er utsatt for vold eller du som lurer på om du er utsatt for vold.

 

Du trenger ikke være i akutt krise for å ta kontakt. Mange kan være usikre på om det de opplever er vold eller ikke, og trenger noen å drøfte dette med. Man kan tenke: - Er det jeg opplever "nok" til å få hjelp? Ta kontakt og be om en samtale med oss på krisesenteret. Du trenger ikke bo på senteret for å få hjelp.

 

Noen velger likevel å bo på krisesenteret en periode. Her bestemmer du selv over eget liv og de valg du tar.

 

Det er GRATIS å få hjelp og bo på krisesenteret.

 

Krisesenteret har følgende tilbud:

 

Døgnåpen telefon Dagsamtaler Botilbud

 

Foreldreveiledning Samtalegrupper Nettverkstreff

 

 

Våre beboere har ofte levd lenge med vold av ulik art, med alle krenkelser som dette medfører. Som en følge av dette opplever mange å være plaget av angst og traumer når de kommer til oss. Svært ofte forteller kvinnene at de er psykisk ”langt nede”, og at de mangler overskudd til å ”ta tak i” sin situasjon. Sammen med kvinnen kartlegger vi hennes situasjon, lytter til hennes opplevelser og tar utgangspunkt i hennes ønsker om hjelp.

 

Å bryte ut av en voldelig relasjon er for de fleste en svært krevende prosess. Det er ofte behov for å søke bistand hos ulike hjelpe instanser som for eksempel: Advokat, politi, sosialkontor, trygdekontor, familiekontor, innvandrermyndigheter, skole, barnehage, arbeidsplass, lege, psykolog, psykiatrisk poliklinikk, barne- og ungdomspsykiatrien med flere.

 

Krisesenteret i Moss bistår med å formidle kontakt til de rette instansene, og bistår også kvinner og barn i samtaler, møter ol.

 

Noen kvinner velger å reise tilbake til overgriper. Da kan vi gi informasjon om behandlingstilbud for menn som utøver vold, barnevern, konfliktråd m.fl.

 

Krisesenteret i Moss jobber etter prinsipper om hjelp til selvhjelp, og hjelpetilbudet tilpasses den enkelte bruker.

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no