Voldsutsatte menn

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

TILBUD TIL VOLDSUTSATTE MENN

 

Krisesenteret i Moss ttilbyr telefonveiledning og dagsamtaler med voldsutsatte menn, mens botilbudet gis av Krise- og Incestsenteret for Fredrikstad og Hvaler.

 

Herreavdelingen

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no