Nettverk

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

NETTVERKSTREFF

 

 

Krisesenteret tilbyr egne nettverkstreff for kvinner i samme livssituasjon. Nettverkstreff er et tilbud vi gir primært til brukere etter utflytting fra krisesenteret, men beboere i utflytningsfasen inviteres også.

 

Nettverkstreff er en sosial samling som arrangeres fast den siste tirsdagen hver måned. Dette foregår på kveldstid, og har blitt et kjært tiltak for mange av våre brukere. Her opplever mange at vennskap dannes for livet.

 

Barna er også velkommen til å være med på Krisesenteret disse kveldene. Vår barne- og ungdomsarbeider arrangerer egne program for barna. På denne måten treffer barna andre barn som er eller har vært i samme situasjon. Barne- og ungdomsarbeideren er til stede og arrangerer ulike aktiviteter for barna til stor fornøyelse.

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no