Samtalegrupper

KRISESENTERET

i Mosseregionen

 

 

Alarm!

POLITI - 02800

Barnevernvakta - 95 05 92 17

Overgrepsmottaket - 47 46 21 00

Alarmtlf barn/unge - 116 111

- fra krenkelse til håp Døgnåpen telefon 69 25 05 50 - ring oss i tide!

 

 

”Jeg er modigere! Det er samtalene med fokus på «her og nå», ikke vite «fasiten», verken for meg selv eller andre, som har hjulpet tror jeg. Ingen eksperter som har fortalt «hvordan det egentlig skulle være», men mine egne følelser som retningslinje, signaler på hvordan ting oppleves. Dette må jeg bare holde fast på, ha med meg hele veien videre.”

 

 

SAMTALEGRUPPER / KURS

 

 

Krisesenteret i Moss tilbyr samtalegrupper for kvinner som blir eller er utsatt for vold fra partner eller andre man har et nært forhold til. Man kan også delta som pårørende til noen som har vært eller er voldsutsatt.

 

Kurset går over fire ettermiddag/kvelder. Oppstart skjer når vi har ca fem påmeldte.

 

Ta kontakt på 69 25 05 50 hvis du er interessert i dette!

 

 

Om samtalegruper:

 

Å være utsatt for vold, kjennes ikke godt og man kan være usikker på hva som faktisk skjer.

 

Samtalegruppene er et forum for de som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner, der de kan komme sammen og snakke om felles opplevelser, ta opp problemer og erfaringer og gi hverandre støtte, råd og hjelp til å se mulighetene.

 

Gruppene fungerer som støtte for den enkelte på det personlige plan. Her kan man få snakke ut om sin egen situasjon. Man kan få gode råd og inspirasjon fra de andre og forsøke å finne nye løsninger for å takle vanskelige situasjoner og problemer, både følelsesmessig og praktisk.

 

Samtalegruppen er ikke et behandlingstilbud, men et kombinert kurs og selvhjelpsgruppe.

 

 

Samtalene vil ha fokus på ulike tema

Dag 1: Hva er vold?

Identifisere følelser knyttet til vold

Dag 2: Konsekvenser av volden i min familie

Utforske barnas viktigste relasjoner

Dag 3: Hva har volden gjort med meg?

Dag 4: Sikkerhet

Dag 5: Samtaler om fremtid

 

-Kursene er gratis.

-Gruppene består av 4-6 kvinner med noenlunde samme

bakgrunn.

-Du kan være anonym hvis du ønsker det. Alle deltakere har

taushetsplikt.

-Hvis du ønsker det kan du bli igjen etter kurset og snakke

med en av de ansatte.

 

I en samtalegruppe kan man bearbeide egne opplevelser knyttet til det å være eller ha vært utsatt for vold. Vi ønsker å senke terskelen for å delta i en samtalegruppe, samtidig krever gruppen aktiv deltakelse fra alle parter.

 

 

Erfaringer

 

"Jeg var i offerrollen lenge. Veldig lenge. Men så begynte jeg å tenke. De menneskene som har såret meg skulle neimen ikke se at jeg gikk til grunne. Jeg ble sint. Jeg hatet, og hat brenner en opp. Det du må gjøre er å ta energien i hatet og vende det til noe positivt. Bruke det som drivkraft i oppbyggingen av ditt eget liv. En slik snuoperasjon krever tid. Det er langt fra tanke til handling, og for meg var det altså fellesskapet i gruppa som gjorde at jeg våget. Jeg begynte å få til ting, og det førte meg over i en positiv spiral."

 

 

"Ingen av oss er helt i mål, når er man det liksom? Jeg ble glad i de andre i gruppa, på en måte, uten at de deltok i livet mitt for øvrig."

 

"Omsorgen, støtten og varmen fra gruppa har også vært god å ha. Jeg er blitt mer bevisst egne grenser og behov, tydeligere, opplever jeg. Det er både skremmende og spennende. Ingenting er dumt, følelser er følelser, og alt er tillatt, ingen følelser er dumme å ha, har jeg opplevd i gruppa. Men, at det ikke er alt som er nødvendig å brette ut. Det er ikke terapi, men en opplevelse av fellesskap på det å være mennesker, uansett hvor ulikt livene våre arter seg. Gruppen er avsluttet og jeg har stadig vekk utfordringer. Jeg føler større ro og trygghet på at jeg kan mestre vanskelige oppgaver. Livet er spennende og ganske vanskelig noen ganger."

 

 

Copyright © All Rights Reserved Krisesenteret i Moss • Døgnåpen telefon: 69 25 05 50 • www.mosskrisesenter.no post@krisesenteret-moss.no