14006
home,privacy-policy,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14006,bridge-core-3.0.9,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.7.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.5.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-15475,elementor-page elementor-page-14006

Politi 112 eller 02800 / Alarmtlf barn/unge 116 111 /

Overgrepsmottaket 47 46 21 00 /

Barnevernvakta 95 05 92 17

utenvold.no
Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du nektet å ha kontakt med venner? Blir du truet, slått eller mishandlet?
Ta kontakt – også hvis du er usikker på om det du opplever er bra for deg!
På krisesenteret får du gratis dagsamtaler, du kan bo trygt eller få veiledning på telefon. Du kan være anonym.
 

 

SLIK BLIR DU MØTT PÅ KRISESENTERET
SlikMoteKS

TILBUDENE VÅRE

Krisesenteret er et tilbud til ALLE kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller du som lurer på om du er utsatt for vold.

 

Du trenger ikke være i akutt krise for å ta kontakt. Mange kan være usikre på om det de opplever er vold eller ikke, og trenger noen å drøfte dette med. Man kan tenke: – Er det jeg opplever «nok» til å få hjelp? Ta kontakt og be om en samtale med oss på krisesenteret. Du trenger ikke bo på senteret for å få hjelp.


Noen velger likevel å bo på krisesenteret en periode. Her bestemmer du selv over eget liv og de valg du tar. Det er GRATIS å få hjelp og bo på krisesenteret.

Mange lever med vold over lang tid, og som en følge av dette kan man være  plaget av angst og traumer når man tar kontakt med krisesenteret. Svært ofte forteller voldsutsatte at de er psykisk ”langt nede” og at de mangler overskudd til å ”ta tak i” sin situasjon. Sammen med deg kartlegger vi din situasjon, lytter til dine opplevelser og tar utgangspunkt i ditt ønske om hjelp.

DAGSAMTALER

Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Vi tilbyr veiledningssamtaler på dagtid- og kveldstid. Mange kan være usikre på om det de er utsatt for er vold eller ikke.

BOTILBUD

Krisesenteret er et tilbud til ALLE kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller du som lurer på om du er utsatt for vold.

TELEFONVEILEDNING

Noen foretrekker å være anonym eller har rett og slett ikke anledning å komme til krisesenteret for dagsamtaler eller for å bo. Da kan det være en hjelp i å bare kunne snakke over telefon.

 

ADVOKATHJELP

Et gratis tilbud til deg som kan være utsatt for psykisk eller fysisk vold fra partner og som trenger råd og veiledning fra advokat om rettigheter, muligheter og saksgang.

BARN

Barna er spesielt sårbare når de har levd med vold i familien, kanskje over lang tid. På krisesenteret har vi egne ansatte med barnefaglig ansvar. Barne får egen primærkontakt og det arrangeres ukentlige aktivitete

 

 

VOLDSUTSATTE MENN

Krisesenteret i Moss gir botilbud, telefonveiledning og dagsamtaler med voldsutsatte menn, og deres barn. 

 

 

SAMTALEGRUPPER

Krisesenteret i Moss tilbyr samtalegrupper for kvinner som blir eller er utsatt for vold fra partner eller andre man har et nært forhold til. Man kan også delta som pårørende til noen som har vært eller er voldsutsatt.

 

NETTVERK

Krisesenteret tilbyr egne nettverkstreff for kvinner i samme livssituasjon. Nettverkstreff er et tilbud vi gir primært til brukere etter utflytting fra krisesenteret, men beboere i utflytningsfasen inviteres også.

 

TA KONTAKT I TIDE!

69 25 05 50

DAGSAMTALER

Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Vi tilbyr veiledningssamtaler på dagtid- og kveldstid. Mange kan være usikre på om det de er utsatt for er vold eller ikke.

Det å få snakke med noen, få drøftet situasjonen sin og mulighetene som finnes, kan vise seg å være en stor hjelp og ofte tilstrekkelig for mange. En del som kontakter oss trenger hjelp til å bearbeide negative opplevelser de har hatt tidligere.

Tilbudet er gratis. Du kan være anonym.

Ring oss gjerne på forhånd for å avtale tid.

BOTILBUD

Å BO PÅ KRISESENTERET

På krisesenteret kan du og dine barn komme og bo i en vanskelig fase. Her får du et sikkert oppholdssted, gode samtaler  og veiledning, samt hjelp til praktiske ting hvis du har behov for det.

Krisesenteret i Moss har 7 beboerrom, med felles kjøkken og stue. Rommene er av forskjellig størrelse, alle med gode og myke senger.

Når man bor på krisesenteret, lever man et mest mulig normalt liv. Man får tilbud om samtaler og får hjelp og støtte til å finne ut av ting og komme seg videre i prosessen. Krisesenteret formidler kontakt med øvrig hjelpeapparat (advokat, NAV, lege,  osv)

Når du bor på krisesenteret kjøper du og tilbereder egen mat. Av og til, gjerne i høytidene, arrangeres det hyggelig fellesmiddager.

TELEFONVEILEDNING

Råd, støtte, veiledning.

Noen foretrekker å være anonym eller har rett og slett ikke anledning å komme til krisesenteret for dagsamtaler eller for å bo. Da kan det være en hjelp i å bare kunne snakke over telefon.

Døgnåpen.

GRATIS ADVOKATBISTAND

(barnefordeling, oppgjør/skifte, opphold, barnevern etc)

Et gratis tilbud til deg som kan være utsatt for psykisk eller fysisk vold fra partner og som trenger råd og veiledning fra advokat om rettigheter, muligheter og saksgang.

Personlig oppmøte, telefonmøte eller epost. Du kan være anonym.

Timen bestilles ved å ringe Krisesenteret i Moss som har døgnåpen telefon 69 25 05 50

Tilbudet finansieres av Statens Sivilrettsforvaltning.

TILBUD TIL BARNA

Barna er spesielt sårbare når de har levd med vold i familien, kanskje over lang tid. På krisesenteret har vi egne ansatte med barnefaglig ansvar. Barne får egen primærkontakt og det arrangeres ukentlige aktiviteter.

Det gis også foreldreveiledning hvis du som mor ønsker dette. Foreldreveiledning vil hjelpe familien til å skape forutsigbare og trygge rammer for barna.

En ettermiddag hver uke arrangeres det en uteaktivitet for barna der man drar i svømmehallen, på tur, spiller bowling, kino eller annet avhengig av barnas alder.

Les mer

Gjennom samtaler med mor og miljøobservasjoner, blir barnas behov kartlagt. Der barnet eller ungdommen aldersmessig eller utviklingsmessig vurderes som i stand til det, er vi opptatt av at også de skal ha mulighet til å benytte sin rett til medbestemmelse og si noe om hva de tenker de selv har behov for.

Krisesenteret har to heldags barnehageplasser for barn over 3 år som beboerne kan benytte seg av. Barna får da en hverdag utenfor senteret, hvor de er sammen med andre barn.

Nyere forskning viser at tiltak for barn på krisesentrene og effekten av disse åpner opp for muligheten til å se tiden på krisesentrene som en form for stabiliserende inngrep.

På krisesenteret gis muligheten til å forbedre et barns liv og å hjelpe barnet til å bli en voksenperson med gode livsmuligheter, uten vold og overgrep.

TILBUD TIL VOLDSUTSATTE MENN

Krisesenteret i Moss gir botilbud, telefonveiledning og dagsamtaler med voldsutsatte menn, og deres barn.

NETTVERKSTREFF

 Krisesenteret tilbyr egne nettverkstreff for kvinner i samme livssituasjon. Nettverkstreff er et tilbud vi gir primært til brukere etter utflytting fra krisesenteret, men beboere i utflytningsfasen inviteres også.

Nettverkstreff er en sosial samling som arrangeres fast den siste tirsdagen hver måned. Dette foregår på kveldstid, og har blitt et kjært tiltak for mange av våre brukere. Her opplever mange at vennskap dannes for livet.

Barna er også velkommen til å være med på Krisesenteret disse kveldene. Vår barne- og ungdomsarbeider arrangerer egne program for barna. På denne måten treffer barna andre barn som er eller har vært i samme situasjon. Barne- og ungdomsarbeideren er til stede og arrangerer ulike aktiviteter for barna til stor fornøyelse.

SAMTALEGRUPPER/KURS

SAMTALEGRUPPER / KURS

Krisesenteret i Moss tilbyr samtalegrupper for kvinner som blir eller er utsatt for vold fra partner eller andre man har et nært forhold til. Man kan også delta som pårørende til noen som har vært eller er voldsutsatt.

Kurset går over fire ettermiddag/kvelder. Oppstart skjer når vi har ca fem påmeldte.

Ta kontakt på 69 25 05 50 hvis du er interessert i dette!

Les mer

Om samtalegruper:

Å være utsatt for vold, kjennes ikke godt og man kan være usikker på hva som faktisk skjer.

Samtalegruppene er et forum for de som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner, der de kan komme sammen og snakke om felles opplevelser, ta opp problemer og erfaringer og gi hverandre støtte, råd og hjelp til å se mulighetene.

Gruppene fungerer som støtte for den enkelte på det personlige plan. Her kan man få snakke ut om sin egen situasjon. Man kan få gode råd og inspirasjon fra de andre og forsøke å finne nye løsninger for å takle vanskelige situasjoner og problemer, både følelsesmessig og praktisk. Samtalegruppen er ikke et behandlingstilbud, men et kombinert kurs og selvhjelpsgruppe.

 

Samtalene vil ha fokus på ulike tema

Dag 1: Hva er vold?
Identifisere følelser knyttet til vold

Dag 2: Konsekvenser av volden i min familie
Utforske barnas viktigste relasjoner

Dag 3: Hva har volden gjort med meg?

Dag 4: Sikkerhet

Dag 5: Samtaler om fremtid

-Kursene er gratis.
-Gruppene består av 4-6 kvinner med noenlunde samme bakgrunn.
-Du kan være anonym hvis du ønsker det. Alle deltakere har taushetsplikt.
-Hvis du ønsker det kan du bli igjen etter kurset og snakke med en av de ansatte.

 

I en samtalegruppe kan man bearbeide egne opplevelser knyttet til det å være eller ha vært utsatt for vold. Vi ønsker å senke terskelen for å delta i en samtalegruppe, samtidig krever gruppen aktiv deltakelse fra alle parter.

 

Erfaringer

«Jeg var i offerrollen lenge. Veldig lenge. Men så begynte jeg å tenke. De menneskene som har såret meg skulle neimen ikke se at jeg gikk til grunne. Jeg ble sint. Jeg hatet, og hat brenner en opp. Det du må gjøre er å ta energien i hatet og vende det til noe positivt. Bruke det som drivkraft i oppbyggingen av ditt eget liv. En slik snuoperasjon krever tid. Det er langt fra tanke til handling, og for meg var det altså fellesskapet i gruppa som gjorde at jeg våget. Jeg begynte å få til ting, og det førte meg over i en positiv spiral.»

 

«Ingen av oss er helt i mål, når er man det liksom? Jeg ble glad i de andre i gruppa, på en måte, uten at de deltok i livet mitt for øvrig.»

 

«Omsorgen, støtten og varmen fra gruppa har også vært god å ha. Jeg er blitt mer bevisst egne grenser og behov, tydeligere, opplever jeg. Det er både skremmende og spennende. Ingenting er dumt, følelser er følelser, og alt er tillatt, ingen  følelser er dumme å ha, har jeg opplevd i gruppa. Men, at det ikke er alt som er nødvendig å brette ut. Det er ikke terapi, men en opplevelse av fellesskap på det å være mennesker, uansett hvor ulikt livene våre arter seg. Gruppen er avsluttet og jeg har stadig vekk  utfordringer. Jeg føler større ro og trygghet på at jeg kan mestre vanskelige oppgaver. Livet er spennende og ganske vanskelig noen ganger.»

OM VOLD

Vi er til for deg som er utsatt for alle typer vold

Mange tror de ikke kan oppsøke et krisesenter før de har en blåveis å vise fram. Vi er til for deg som er utsatt for alle typer vold eller som lurer på om det du opplever er vold.
Vold kan gi fysiske skader, men psykiske vold er like alvorlig: plaging, ekstrem kontroll av adferd og økonomi, sjalusi, beskyldninger, isolering og systematisk nedbryting av kvinnens selvtillit. Seksuelle handlinger som incest og voldtekt er ekstreme former for vold.

 

Nasjonal portal om vold

Hekta?

Hør psykolog Sissel Gran om hvor vanskelig det kan være å bryte ut av destruktive forhold:

 

> Foredrag

 

> Intervju

 

> Hektablogg

Mosseregionens netteside om vold

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil (jf Per Isdahl):

 

  •  Å være redd partneren din eller andre i din nærhet
  • Kontroll, krenkelser eller ydmykelse
  • Manglende rett til å bruke egne penger, ha kontakt med familie og venner
  • Å bli fortalt hvor lite verd du er, å bli truet, utskjelt, kritisert eller latterliggjort
  • Å bli slått, sparket, dyttet, holdt fast, kastet noe på, truet med noe, tatt kvelertak på
  • Å kaste ting eller ødelegge noe du/dere eier
  • Sex mot din vilje (overgrep, voldtekt, prostitusjon)
  • Å bli truet eller tvunget til å gifte deg
  • At ditt/dine barn har sett/hørt/opplevd vold
  • Å føle skam, tristhet og skyld

 

Vold er makt. Gjennom den angst og avmakt som volden gir, er den et effektivt maktmiddel. Vold mot kvinner er en prosess med systematisk, hyppig og brutal bruk av fysisk og psykisk makt. Det utvikler seg et skjevt maktforhold der den som mishandler tar kontroll og styring over livet til den som blir mishandlet. En slik prosess vil kunne påføre kvinnen følelse av skyld og skam, samt isolering fra andre og tapt selvtillit.

juridiske rettigheter

Alle som opplever vold ønsker å stoppe den. Av ulike årsaker kan voldsutsatte synes det kan være vanskelig å anmelde dette til politiet. Vold i nære relasjoner kjennestegnes nettopp av at man har en tilknytning til overgriper, og man kan være følesesmessig og økonomisk avhengig av overgriper. Spesielt vanskelig er dette hvis man har felles barn. Man kan motta trusler om hva som skjer hvis man går til anmeldelse, også trusler mot egne foreldre eller barn.

 

Vold i hjemmet kan være vanskelig å bevise og volden kan eskalere hvis man går til anmeldelse. Naturlig nok er mange med god grunn bekymret for hva man skal gjøre i en slik situasjon. Her skal vi presentere noen muligheter som finnes:

Politiet og anmeldelse:

Politiet i Norge tar arbeidet mot vold i nære relasjoner på alvor. Hva kan politiet gjøre?

 

Bistandsadvokat:

Som offer for en kriminell handling har man krav på gratis bistandsadvokat som skal ivareta fornærmedes interesser.

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

 

Besøksforbud og voldsalarm:

Dersom det er nærliggende fare for at en person ellers vil begå en straffbar handling overfor en annen, kan personen forbys å oppholde seg i sitt eget hjem, såkalt besøksforbud i eget hjem.

 

Hemmelig adresse:

Les mer om hemmelig adresse, kode 6 og kode 7.

 

Familiegjenforening (3 års-regelen):

Er du voldsutsatt og har opphold i Norge med bakgrunn i familiegjenforening? UDI Politiet

 

Menneskehandel:

ROSA tilbyr bistand og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel.

Livsopphold:

Krisesenteret opplever av og til at personer som kommer til senteret ikke har penger til livsopphold. Det kan hende den voldsutsatte har kommet til Norge med en partner som har arbeidsopphold, eller er gift med en norsk statsborger, men ikke har fått informasjon om sine rettigheter.  Hvis en voldsutsatt person forlater ektefellen sin, kan han/hun i praksis være uten fast inntekt inntil han/hun eventuelt får opphold i landet på selvstendig grunnlag. Man har rett på støtte til livsopphold i denne perioden. Les mer om dette på regjeringen.no.

 

Voldsoffererstatning:

Personer som er påført skade som følge av en straffbar handling kan søke kontoret for voldsoffererstatning om erstatning for økonomisk tap som er en direkte følge av voldshandlingen.

 

Skifteoppgjør

SEIF – selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Dixi – hjelp til voldtektsutsatte og deres pårørende

Vernforeldre.no – hjelp til eldre utsatt for vold

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Hjelp til ofre for psykisk vold (psykopati) – Epitel

– fra krenkelse til håp!

 

Viktige telefonnummere:

POLITI – 02800 / Barnevernvakta – 95 05 92 17 / Overgrepsmottaket – 47 46 21 00 / Alarmtlf barn/unge – 116 111

 

LANGUAGES

Information in many languages at national Website:

 

About the crisis centre in Moss

At the Crises Centre we offer safe emergency housing. You and your children can come and live here temporarily. We offer a safe place where you will get assistance from trained staff.  You can call us on our crisis line 24 hours a day, 7 days a week, to get counseling or advice regarding your situation, your rights and your possibilites.  

Maybe you need someone who can listen, and someone you could talk to in the midst of a difficult situation?

Many believe they are not eligible to seek out a women’s shelter before they have a black eye to show off. We are here for you who are experiencing all types of violence.

We view psychological violenceas just as severe and oppressive as other types of violence. Psychological violence can be harassment, extreme control of behavior and economy, isolation and systematic degradation. Read more about different types of violence here, on Din Utvei.

Violence against you and your children should not be accepted!

The shelter in Moss offer support to anyone wanting to get out of abusive relationships. Are you and/or your children exposed to violence? Call us today for advice and counseling.

Thanks!
Call Now Button